Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat personeelsleden geen werk ku

nnen verrichten (overmacht, gebrek aan werk, technische stoornis, slecht weer).In die gevallen moet de werkgever aan de werknemers een formulier C.3.2 of bewijs van tijdelijke werkloosheid overhandigen.De werknemer heeft dan recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA.