Advertentie
Advertentie

Omvang transakties in ecu beslist over sukses eenheidsmunt

BRUSSEL (tijd) - Het welslagen van de Europese eenheidsmunt zal in hoge mate afhangen van de omvang van de financiële transakties die vanaf de lancering van die eenheidsmunt in deze nieuwe munteenheid zullen gebeuren. Dat is een van de stellingen die de Europese kommissie verdedigt in haar groenboek over de praktische realizering van de Europese muntunie (zie ook pagina 1).In dit groenboek wordt voorgesteld de Europese eenheidsmunt in drie fazen in te voeren. Allereerst moet worden beslist wanneer de muntunie daadwerkelijk start en welke landen eraan zullen deelnemen. De kommissie voorziet de eigenlijke start met de definitieve vastlegging van de pariteiten der deelnemende munten pas een jaar na die beslissing. Uiterlijk drie jaar later zou de eenheidsmunt in de vorm van biljetten en munten beschikbaar zijn.