Omzet Belgische zuivelindustrie stabiliseert op 110 miljard frank

(tijd) - Na twee opeenvolgende jaren van achteruitgang stabiliseerde de omzet van de Belgische zuivelindustrie in 1997 op 110 miljard frank; dat is 12,5 procent van de totale voedingsnijverheid. Een hoopgevende vaststelling is dat het investeringsvolume weer toeneemt. De zuivelsector trok zijn investeringsbudget vorig jaar met 20 procent op tot 2,5 miljard frank. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ).De positieve evolutie in de zuivelsector heeft alles te maken met de opleving van het verbruik. Zowel in '96 als in '97 steeg het gezinsverbruik van zuivelproducten in België, zo blijkt uit gegevens afkomstig van het Gfk-panel, dat zijn 3.000 Belgische gezinnen die hun aankoopgedrag noteren.