Omzet bij verkoop van woningen daalt in '95

De omzet van verkopingen van onroerende goederen die aan registratierechten zijn onderworpen, kende reeds in 1994 een groeivertraging. Toen bedroeg de groei nog 1,9 procent. Voor 1995 mag men rekenen op een totaal omzetcijfer rond 428 miljard, wat drie procent lager uitvalt dan vorig jaar en ook één procent minder is dan in 1993. De cijfers komen uit de jaarlijkse studie over de waarde van het onroerend goed van Anhyp. Ze bevestigen de vrees voor een terugval, die vorig jaar door vastgoedspecialist Philippe Janssens werd geuit.