Omzet hoger maar winst lager bij Intel

(tijd) - In zijn eerste kwartaal, dat eindigde op 28 maart jl., zag Intel zijn omzet stijgen van 1,13 miljard dollar een jaar geleden naar 1,24 miljard nu. De nettowinst daarentegen daalde van 197 miljoen dollar naar 184 miljoen. De reden voor deze daling is niet ver te zoeken, want er zit o.m. een reservering van 35 miljoen dollar in verscholen voor de schadevergoeding van een patentinbreuk t.o.v. Hughes Aircraft Company, en een tweede reservering van 15 miljoen dollar voor een mogelijke betaling aan Advanced Micro Devices in het kader van een andere rechtzaak. Die beide kostenposten worden wel gedeeltelijk gekompenseerd door de toekenning van 23 miljoen dollar in royalties vanwege datzelfde AMD, maar alles samen is daardoor de nettowinst toch 18 miljoen dollar lager uitgevallen. Geografisch presteerde vooal Noord-Amerika goed, terwijl ook Europa en het Verre Oosten verbeterden, op uitzondering van Japan, dat eerder zwak voor de dag kwam.