Omzet marktactiviteiten van HWI stijgt in 1995 met 58 procent

(tijd) - De omzet van de marktactiviteiten van het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) is vorig jaar met 58 procent gestegen tot 5.368 miljard frank. De werkmiddelen van het fonds voor de bescherming van de bankdeposito's groeiden met 48 procent tot 12,5 miljard frank. Dit zijn twee blikvangers uit het jaarverslag van het HWI dat woensdag werd gepubliceerd.Het HWI, dat in 1935 werd opgericht, vervult drie soorten functies. De instelling verricht operaties op de financiële markten, verleent diensten aan andere financiële instellingen (beheersovereenkomsten) en vervult opdrachten van openbaar nut. De aandeelhouders van het HWI zijn de banken, maar het HWI wordt beheerd door vertegenwoordigers van de banken en de Nationale Bank.