Advertentie
Advertentie

Omzet ondernemingenstijgt met 22 procent

(tijd) - De omzet van de ondernemingen steeg in februari met liefst 22,2 procent. Dit meldde het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), dat niet meteen een verklaring heeft voor deze sterke toename. De bedrijfsinvesteringen groeiden met 5,3 procent.De forse omzetstijging kan gedeeltelijk te danken zijn aan het feit dat 2000 een schrikkeljaar is. Daardoor telde februari dit jaar 21 werkdagen tegenover 20 vorig jaar. Maar indien de omzet elke dag ongeveer even groot is, zorgt een bijkomende werkdag slechts voor 5 procent meer omzet. Ook de krachtige groei van de Belgische economie speelde een rol, want het nominaal bruto binnenlands product steeg begin dit jaar wellicht met ruim 5 procent. De rest is moeilijk verklaarbaar, maar de ervaring leert dat de omzetcijfers nogal sterk schommelen van maand tot maand.De gecumuleerde omzet van de eerste twee maanden lag 19,2 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. De niet-industriële bedrijven verhoogden hun omzet met 21,1 procent en de industriële ondernemingen met 15,9 procent.De investeringen stegen in de eerste twee maanden met 5,8 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Bij de niet-industriële bedrijven noteerde het NIS een toename met 8,5 procent en bij de industriële ondernemingen een groei van slechts 1,9 procent.Dit laatste cijfer ligt verrassend laag, want de bezettingsgraad van de productiecapaciteit van de nijverheid (industrie exclusief bouw en nutssector) bereikte in het eerste kwartaal een recordpeil van bijna 85 procent. Maar er is wellicht beterschap op komst. De halfjaarlijkse investeringsenquête van de Nationale Bank suggereert dat de investeringen van de nijverheid dit jaar met 18 procent stijgen. WV