Omzetting EG-richtlijnen

(belga) - Ons land moet nog 48 EG-richtlijnen die betrekking hebben op de Europese eenheidsmarkt, omzetten in het eigen recht. Voor 96 richtlijnen is dit reeds gebeurd. Hiermee staat ons land op de voorlaatste plaats. Minister van Europese zaken Robert Urbain heeft dit gisteren in de kamerkommissie voor buitenlandse betrekkingen verduidelijkt in antwoord op een interpellatie van Dirk Van der Maelen (SP). Het regeringslid heeft een aktieplan op het getouw gezet om de omzetting te versnellen. Per departement zijn er vergaderingen gepland waar een kalender wordt uitgewerkt voor de omzetting. De betrokken ministers zullen om de veertien dagen verslag uitbrengen in de ministerraad. In juni zal de minister van Europese zaken dan een globale nota voorleggen aan zijn kollega's met een evaluatie van de toestand.