Onafhankelijk makelaar

Indien U echt aan berichtgeving wil doen over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten van de wet op de verzekeringsdistributie die sinds 1 januari van kracht is, ware het wellicht nuttig even te blijven stilstaan bij het belang van deze kwestie voor enkele grote financiële groepen.