Onafhankelijke etalage

Een leegstaand winkelpand in de Gentse Bagattenstraat, vijftien jongeren en twaalf weken die ingevuld worden door evenveel kunstprojecten. Summier komt daar het onafhankelijke kunstproject Off the Hook op neer, een samenwerking tussen jonge creatieven die gelijkloopt met Hoets en Pietrantonios Over the Edges.Noem het een satelliet in zijn dappere, koppige, eenzame maar leerrijke baan rond de planeet Hoet, noem het een elektron dat tegen nauwelijks waarneembare snelheid, met nauwelijks meetbare of beheersbare energie rond de zware kern van Over the Edges wentelt, vluchtig, slechts heel moeizaam juist in te schatten, maar wel ongebonden ergens, fris, anders - een kleinschalig lokaal alternatief voor de grootschalige internationale van de hedendaagse kunst. Met voorgaande zinnen zet de groep de doelstelling van hun project Off the Hook uiteen. Vijftien kunstenaars uit verschillende disciplines - zowel afgestudeerden uit de richting grafische vormgeving, mode- en theaterkostuumontwerp als schilderkunst, architectuur en wijsbegeerte nemen deel - groepeerden zich losjes rond Dieter Roelstraete. De hoofdredacteur van het mediakritische blad Andere Sinema die overigens zelf exposeert, neemt niet de rol van curator of organisator op zich. Hij vormt slechts een anker voor de buitenwereld; in alle vrijheid kunnen de participerende kunstenaars hun visie uitwerken.De enige beperking vormen de muren en de ramen van het leegstaande winkelpand in de Gentse Bagattenstraat, voor drie maanden het podium van Off the Hook. Die ruimte kreeg de club in bruikleen van de regie der gebouwen. Wekelijks zal een project van een kunstenaar of kunstenaarsgroep de ex-kledingzaak invullen. Daarin vormt de communicatie met de straat en de buurt een essentiële parameter: de ruimte kan niet betreden worden, maar doet dienst als etalage. Roelstraete: We communiceren op drie niveaus. Zo zal de internationale kunsttoerist in Gent, die hopelijk ook naar Off the Hook komt kijken, onze etalage als een statisch gegeven ervaren. Ten tweede kan het project verbazen door de aandacht van de vluchtige voorbijganger heel even te prikkelen. Op het derde niveau bevinden zich de buurtbewoners. Die zullen het dichtst bij Off the Hook betrokken zijn: zij zien wekelijks, soms dagelijks het project veranderen.Off the Hook betekent zoveel als uit de kom en buiten de maat, maar refereert volgens Roelstraete ook naar het conceptuele gepraat van Over the Edges (Aan het einde van dit millennium wordt de hoek nog altijd als crisispunt geïnterpreteerd. Op die manier () zal de hoek zich meer en meer manifesteren als richtinggevend voor de toekomst, lazen we op http://www.smak.be). En hoewel de groep zich onafhankelijk van het kunstproject van de stad en het S.M.A.K. opstelt, blijft hun positie daarin enigszins duaal. We distantiëren ons maar willen ook profiteren van de media-aandacht die Over the Edges genereert. Het vormt een mooie kans om onze visie naar voren te schuiven. Ook is een zachte kritiek op het geïnstitutionaliseerde kunstcircuit op zijn plaats. Maar wij hebben, net als het project van Hoet en co, geen duidelijke visie. Wat Over the Edges doet met zestig gerenommeerde internationale kunstenaars, doen wij met vijftien, vaak onervaren mensen: ze onder de aandacht brengen door ze in het straatbeeld te plaatsen.Roelstraete: Met de opening van het museum voor actuele kunst zorgde ik voor radio M.A.K.S., een zender die 36 uur non-stop alternatieve en hedendaagse muziek uitzond in het Gentse. Dat aardige idee draaide op een tegenvaller uit. Het S.M.A.K. toonde zich een machtsblok waar meewerken inlijving impliceert.Michaël Bussaer, grafisch vormgever en deelnemend kunstenaar met Groep Damp: Onze visie mag niet verwateren. Onafhankelijk opereren biedt trouwens niet alleen een grotere vrijheid; het staat ook minder pretentieus. Off the Hook reikt kunstenaars aan die voor het plezier exposeren en laat het gefilosofeer grotendeels achterwege.Het Gentse museum voor actuele kunst dwingt bij de groep respect af en zet tegelijk kwaad bloed. Roelstraete: Als je ziet wat het S.M.A.K. in een jaar tijd deed, kun je het bezwaarlijk een museum voor actuele kunst noemen. De openingstentoonstelling was daarvoor exemplarisch: het museum toonde een collectie fossielen van de 20ste eeuw. Nys: Ik vind dat Hoet de internationale garde van hippe kunstenaars, de Britten als meest betwiste gevallen, voorbeeldig ontwijkt. Door werk van een kunstenaar als Konrad Lueg (een Duits galeriehouder en weinig bekend popartkunstenaar uit de jaren zeventig) te programmeren, toont het museum zijn durf en kwaliteiten. Roelstraete: Door zijn optredens in reclame en veelvuldige verschijningen in de media werd Hoet-bashing in zekere milieus populair. Eigenlijk onthouden wij ons van commentaar. Het is positief dat het S.M.A.K. bestaat, dat is al.De deelnemende kunstenaars aan Off the Hook komen, op enkele uitzonderingen na, allen uit Gent. Roelstraete: We startten met vrienden, zuiver ons-kent-ons. Later kwamen daar anderen bij, eveneens weinig professionele kunstenaars uit verschillende disciplines. We profileren ons lokaal, autonoom en jong.Op 1 april - uitzonderlijk op zaterdag want Off the Hook wil zoals gezegd in de maat lopen met Over the Edges - opent het werk van Dieter Roelstraete het project. De andere exposities beginnen steeds op dinsdag en eindigen s zondags met een finissage. Op maandagen sluit de ruimte en wordt de nieuwe tentoonstelling voorbereid. Het programma van Off the Hook is nog niet volledig uitgestippeld, slechts vijf kunstenaars/groepen werkten hun visie op papier uit. Zo zal Peter Lagast een week lang in de ruimte schilderen, eten en slapen. Groep Damp (Sophie Nys en Michaël Bussaer) belooft een video-installatie te maken die het geometrische aspect van de ruimte benadrukt, Wim Lambrecht zal een week zijn klankinstallatie exposeren. Pieter Vermeersch baseerde zijn werk op etalages die tijdens een verbouwing dicht geschilderd zijn. Hij zal elke dag van zijn expositiezesdaagse een van de vier ramen in een andere kleur schilderen; een veranderend monochroom werk. Fran Dics, van Hongaarse afkomst, is de laatste wier plan geconcretiseerd is. Zij liet zich inspireren door een Slavisch liedje uit haar kindertijd en ontwerpt de draak uit de tekst in stof.Van 27 tot 30 juni belandt het project in zijn eindfase, een slotmanifestatie als orgelpunt. Ook zal rond die tijd een catalogus verschijnen. Nys: Voor het eindfeest staan verschillende plannen in de steigers. Een goede optie is een driedaags muziekfestival met een aantal performances. Ann Pierlé (die ook exposeert als Gis & Pierlexa) werd tot nog toe als enige aangezocht. Bussaer: Het idee van de catalogus vloeit voort uit de verzuchting iets tastbaars over te houden, een souvenir van twaalf vluchtige weken met kunst. Het zal dus geen boek worden om ons naar de buitenwereld te profileren.Ive STEVENHEYDENSOf the Hook van 1 april tot 30 juni in het pand van de Bagattenstraat 34, Gent. Inlichtingen: off_the_hook_2000@hotmail.com