Advertentie
Advertentie

Onafhankelijke softwarefabrikanten hebben beste overlevingskansen

(tijd) - Het afgelopen jaar werd weer gekenmerkt door een paar stevige verschuivingen op het softwaretoneel. Denk maar aan de overname van Digital Research door Novell en de opslorping van Ashton-Tate door Borland. Weer twee groten dus die als zelfstandige eenheid van het toneel verdwenen zijn, maar dat betekent niet dat de onafhankelijke softwareleveranciers slechte tijden zouden tegemoet gaan, integendeel. Het verleden heeft uitgewezen dat zij meestal overleven waar software-initiatieven van hardwarefabrikanten op de klippen zijn gelopen.