Onafhankelijkheid architekt in het gedrang

BRUSSEL (tijd) - De Orde van Architekten wil een maatschappelijk debat op gang trekken over de middelen die vereist zijn om de onafhankelijkheid van de architekt veilig te stellen. De voorzitter van de Nationale Raad van de Orde, Bert Robaye, stelt dat momenteel de prijs te dikwijls als konkurrentiemiddel onder architekten speelt, daar waar hij hoopt dat de kwaliteit opnieuw het criterium zal worden.Traditioneel wordt het honorarium van de architekt bepaald in funktie van de aard en de kostprijs van het totale bouwwerk. Deontologisch zijn de architekten er bovendien toe gehouden een minimumbarema, vastgesteld door de Orde, toe te passen. Uit een enquête leert men echter dat op het honorarium flink gebradeerd wordt om opdrachten binnen te halen. De inkomsten kunnen dan ook onvoldoende zijn om de algemene kosten te dekken. Dat brengt een mekanisme op gang waarbij op kommissies gerekend wordt van promotoren, aannemers, leveranciers en andere, ook al kan dit deontologisch niet.