Advertentie
Advertentie

Onbeantwoorde vragen

De Europese richtlijn en de Belgische wet inzake detachering van buitenlandse werknemers roept nog heel wat onbeantwoorde vragen op, met name over kwesties als indexering, de bevoegde rechtbanken, de toepassing van de wet arbeidsovereenkomsten, het vrij verkeer van goederen en diensten en de openbare orde. In de parlementaire bespreking van de Belgische wet is verzuimd om op dat vlak knopen door te hakken.De uitbreiding van de lijst van arbeids- en loonvoorwaarden uit de richtlijn is onderworpen aan enkele voorwaarden. Een eerste voorwaarde is dat het om een maatregel van openbare orde moet gaan. In de wet spreekt men van maatregelen die bij niet-toepassing strafrechtelijk beteugeld kunnen worden. Niet al die maatregelen zijn echter van openbare orde, vinden Erwin Vandervelde en Lieven Monserez.Tweede voorwaarde is dat het Europese verdrag inzake vrij verkeer van goederen en diensten niet wordt geschaad. Op dat vlak zijn heel wat arresten geveld door het Europees Hof van Justitie, zoals het arrest Arblade & Leloup dat een Frans bedrijf dat in België werken uitvoerde, vrijstelde van de verplichting om voor de naar België gedetacheerde arbeiders sociale documenten bij te houden. Het bedrijf deed dat in Frankrijk. De Belgische verplichting was een schending van het vrij verkeer. Deze tweede voorwaarde geldt enkel voor intra-Europese detachering van werknemers.De indexering van de lonen stelt ook problemen, stipt Erwin Vandervelde tot slot nog aan. De indexering wordt meestal geregeld door een algemeen bindend verklaarde CAO en moet dan verplicht toegepast worden, ook voor gedetacheerde werknemers in België. Dat kan moeilijkheden opleveren, want hoe indexeer je in godsnaam het variabele brutoloon van een buitenlandse, gedetacheerde werknemer in België? KB