Onbehaaglijke markt

Het kommunistische systeem dat decennia lang in het Oosten van kracht was, kraakt in zijn voegen. De demokratie en de marktekonomie die het levenssap zijn van het Westen, kunnen dus viktorie kraaien. Toch verloopt ook de Westerse marktekonomie niet smetteloos, zoals de jongste paniek op de internationale beurzen nog eens duidelijk maakte. Het lijkt weliswaar allemaal terug op zijn pootjes te vallen en de Westerse ekonomieën zijn sterk genoeg om een bluts te inkasseren, maar het laat toch een zeker onbehagen na over de perfektie van de markt.