Onbemande camera's pas in 1997 operationeel

Jan Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid, legt vandaag op de ministerraad een wetsontwerp ter goedkeuring voor dat het gebruik van onbemande camera's toelaat voor het vaststellen van overtredingen. Toch zal het zeker nog tot '97 duren voor deze camera's operationeel zijn.