Advertentie
Advertentie

Onbetrouwbare peilingen spelen Franse verkiezingscampagne parten

(tijd) Bij elke Franse verkiezing blijkt steeds weer dat de peilingen niet betrouwbaar zijn. Maar toch winnen ze telkens aan belang. En terwijl de kandidaten hun officiële spotjes aanmaken, raken de audiovisuele media in last door het hoge aantal kandidaten. De wet schrijft immers voor dat alle kandidaten op gelijke voet moeten worden behandeld, een moeilijke oefening als er zestien aan de start verschijnen.