Onblusbare branden

Op het jaarlijkse congres van de American Association for the Advancement of Science (AAAS) richtten Amerikaanse en Nederlandse wetenschappers deze week hun aandacht op een onbekend, maar opmerkelijk fenomeen: steenkoolbranden. De ondergrondse verbranding van steenkool ontsnapte tot nu toe grotendeels aan de aandacht van het publiek en de onderzoeksgemeenschap. Ten onrechte, want de branden zouden een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect kunnen zijn. Alleen al de steenkoolbranden in China zijn verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. Daarmee blazen ze evenveel CO2 in de atmosfeer als alle autos in de VS. Kunnen we de brandende steenkool blussen?Kris de Decker