Advertentie
Advertentie

'Ondemocratische ECB zal hele Europese eenmaking teniet doen'

(tijd) - 'De manier waarop de Europese Unie haar eenheidsmunt tracht door te drukken tart alle economische logica, en de arbitrair gekozen criteria van het verdrag van Maastricht kunnen zelfs het einde betekenen voor de Europese Unie zoals we ze vandaag kennen. De EMU wordt een bolwerk van ondemocratisch gezag en de onterecht nagestreefde onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) kan grote economische en sociale instabiliteit veroorzaken.' Dat zei de Britse econoom John Laughland donderdag op een seminarie van Tijd-Academie.Aan seminaries over de euro ontbreekt het dezer dagen niet. Maar omdat daar steeds dezelfde stem pro-EMU weerklinkt, nodigde Tijd Academie donderdag een panel vooraanstaande euro-critici uit. De sceptici krijgen steeds minder gehoor, nu de financiële markten nauwelijks nog lijken te twijfelen aan de start van de EMU. Alleen de vraag hoeveel landen zullen deelnemen aan de eerste fase van de Muntunie maakt nog deel uit van discussie.