Onder ons schedeldak zindert de oertijd nog na

(tijd) - De stelling van Piet Vroon (hoogleraar functieleer en theoretische psychologie aan de universiteit Utrecht) luidt dat het centrale zenuwstelsel van de mens meer weg heeft van een nogal ordeloos gestapeld servies dan van een gestroomlijnde machine. Dat de psychische processen onder onze hersenpan nogal eens rammelen, is volgens de auteur een gevolg van de snelle evolutie van de hersenen. Zijn verhandeling 'Tranen van de krokodil' zoekt dan ook de parallel tussen de evolutie van de hersenen en de ontwikkeling van het leven sedert de oertijd.De evolutie gaat langzaam te werk, maar het tempo verhoogt sterk als er een groot probleem rijst. Een dergelijke sprong houdt vaak in dat aan bestaande, langdurig uitgeteste delen van ons zenuwstelsel 'inderhaast' een nieuw systeem met nieuwe taken en mogelijkheden wordt toegevoegd. Tijdens de ontwikkeling van de mens is zo'n sprong herhaaldelijk gemaakt. De evolutie van ons brein is snel verlopen. Maar in dat brein werkt de oertijd nog na. Er zijn dus verschillende psychische processen te onderscheiden die stammen uit de verschillende perioden van de evolutie. Deze processen gehoorzamen aan verschillende wetten, streven verschillende belangen na, zijn moeilijk voor elkaar toegankelijk en werken vaak maar matig samen. Er is niet zelden ruzie in de familie in ons hoofd. Aan de psychologie de taak hierop een wetenschappelijk antwoord te geven.