Advertentie
Advertentie

Ondergewaardeerde Belgische aandelen

Dat Belgische aandelen op de beurs ondergewaardeerd worden, bleek nog maar eens uit het bod dat Creyfs uitbracht op Bureau van Dijk. Omdat Creyfs zelf ondergewaardeerd is, is het verstandig dat ze niet betalen in nieuwe Creyfs-aandelen, maar in obligaties. Omdat Creyfs een goede debiteur is, zullen obligatiebeleggers voor die obligaties zeker belangstelling tonen. Het bewijs wordt al geleverd door het groot volume dat in Bureau van Dijk gedraaid wordt. Wie Bureau van Dijk nu koopt tegen 23 euro, verwerft over enkele weken niet alleen obligaties met een nominale waarde van 25,5 euro, maar verhoogt meteen ook in vrij aanzienlijke mate zijn obligatierendement dat nominaal 6 procent bedraagt.De laatste enquête van de VFB heeft uitgewezen dat 73 procent van onze leden in de Nieuwsbrief zeer graag artikels lezen over ondergewaardeerde aandelen. Praktisch in elk nummer is er een artikel waar een of meerdere ondergewaardeerde holdings of portefeuillemaatschappijen worden besproken. Doorgaans gebeurt dat vanuit de waardering uit de maandelijkse tabel die in De Belegger verschijnt. Normaal moet aanstaande dinsdag weer gepubliceerd worden in welke mate Almanij, Charleroi, City Hotels, Gevaert, GIMV, Moustier, Nationale Portefeuille Maatschappij, Obourg, Sofina, Solvac en Tubize onder hun intrinsieke waarde noteren. We beperkten ons in deze opsomming tot een reeks aandelen waarvan we aannemen dat de onderwaardering tussen de 30 en 50 procent ligt. En dan moeten we die 30 tot 50 procent onderwaardering juist verstaan. 50 procent onderwaardering betekent dat de koers mag verdubbelen vooraleer bepaalde aandelen tegen hun intrinsieke waarde noteren.Dat wordt best duidelijk gemaakt met een voorbeeld. Sofina kondigde bij de publicatie van de cijfers van 2000 aan dat de waarde van het patrimonium op 31 december 78,57 euro per aandeel bedroeg. Enkele dagen geleden kon dit aandeel nog gekocht worden, licht onder de 40 euro. 40 delen door 78,57 geeft 0,509. In procent uitgedrukt is dit 50,9 procent van de intrinsieke waarde. Met andere woorden een onderwaardering van 100 procent - 50,1 procent - 49,1 procent! Of nog anders uitgedrukt: Sofina werkt met 100 euro eigen middelen waarvoor de aandeelhouder afgerond slechts 50 euro moest betalen... maar hij geniet als aandeelhouders wel de opbrengst die Sofina met 100 euro kan realiseren. Nu is Sofina wel geen technologieaandeel - gelukkig - maar wel een aandeel dat het predikaat van de goede huisvader verdient. Met Belgische aandelen was er de vorige jaren niet veel geld te verdienen. Toch even aan herinneren dat de intrinsieke waarde per aandeel einde 1997 50,37 euro bedroeg, einde 1998 57,48 euro, einde 1999 70,02 en nu, na een slecht voorjaar voor de beurzen, toch nog altijd 75,91 euro, mede door de vernietiging van eigen aandelen. Zeg maar een regelmatige groei waarbij de aandeelhouders jaarlijks een licht stijgend dividend ontvangen. Aan de koersevolutie van de laatste dagen is het te merken dat al heel wat aandeelhouders het jaarverslag gelezen hebben terwijl de algemene vergadering nog niet heeft plaatsgehad. Dat kunnen we niet van alle ondernemingen zeggen!Of we Sofina willen voorsteken? Niet bepaald. We gaven het als voorbeeld. We hadden ongeveer hetzelfde verhaal kunnen vertellen over de andere aandelen van de groep Boël: Charleroi, Henex, Moustier en Sidro. Niet meer over Mécaniver. Daar werd 50 procent onderwaardering weggewerkt op de weg naar een overnamebod door een koersstijging van 100 procent. Bij Cobepa, Ibel en Mosane waren en zijn de overnameprijzen niet zo royaal, maar toch goed voor een fikse stijging van de koersen voor wie deze conservatieve en saaie beleggingen in portefeuille had. Geen roetsjbaan met de aandelen die we hoger genoemd hebben? Of toch soms wel. In de tabel van De Belegger kwam Deficom nog begin april voor met een onderwaardering van 58,6 procent op basis van een koers van 35 euro. Het zal nu wel heel wat minder zijn, nu de koers de 50 euro overschreden heeft. Ook de aandeelhouders van de groep Frère deden vorige jaren en dit jaar een schitterende zaak met hun portefeuille Electrafina, GBL en Nationale Portefeuille Maatschappij.Het verhaal dat we vertellen is niet boeiend. De roetsjbaan bij Amazon, Lucent, Oracle, Deutsche Telekom en ander fraais, die zijn adembenemend. Op lange termijn is men beter af met aandelen met een constante, regelmatige doordeweekse groeivoet van 10 procent, dan met volatiel speelgoed dat eerst 50 procent stijgt om daarna 80 procent te zakken. Op zichzelf is er met die sterk fluctuerende koersen niet veel mis. Alleen kopen we doorgaans slecht als de stijgingsbeweging al een tijd bezig is en verliezen we dikwijls de pedalen als de koersen al bijna niet meer verder kunnen dalen.We geloven dus nog altijd in Brederode dat kan opgeraapt worden tussen 23 en 24 euro, alhoewel de zichtbaarheid klein is en men zich moet steunen op de prestaties uit het verleden. We denken dat er in de groep Boël enkele aangename verrassingen kunnen zitten nu Danone in Azië de problemen van de startfase achter zich heeft. We denken dat de Holzmann-miskleun van Gevaert maar een incident was en wie weet komt er toch nog een schadevergoeding uit de bus. Op 31 maart bleek de intrinsieke waarde 54 euro te bedragen, zonder rekening te houden met de meerwaarde op telenet. Op een slechte beursdag raapt men Gevaert op tegen 35 euro! We denken dat de GIMV nog altijd goedkoop is. We vinden de onderwaardering van Obourg en Tubize te sterk en er zit misschien nog een lotje in rond de toekomst van UCB. We kunnen zo nog een hele tijd doorgaan. We hebben zeker nog voldoende materiaal om in de volgende nummers van de Nieuwsbrief enkele jaarverslagen van ondergewaardeerde portefeuillemaatschappijen uit te vlooien.O ja, we hebben ook gehoord dat er niemand nog Belgische aandelen wil. Maar wat is een Belgisch aandeel? De Belgische nationaliteit of activiteiten en resultaten in België? De portefeuille van de groep Boël of Sofina is sterk internationaal gespreid. De hotels van City Hotels liggen in de eerste plaats in de VS. Gevaert en GIMV werken elk op hun terrein internationaal. Zyrtec van UCB is een kaskraker in de VS en in Japan. Frère zit met GBL en Nationale Portefeuille Maatschappij bijna volledig in het buitenland. Solvac is het rendementsaandeel van Solvay dat een van onze meest internationale ondernemingen is. En ook deze opsomming is verre van volledig.We zouden het ook kunnen zoeken bij een hele reeks andere Belgische waarden die goedkoop zijn. Zullen ze zo goedkoop blijven? CFE steeg toen bleek dat een buitenlandse institutioneel een pak aandelen had opgeraapt. Is CMB duur, ondanks een koersverdubbeling in amper een jaar tijd? De waardering van Koramic is verbeterd maar is nog altijd een lachtertje. We kunnen moeilijk aannemen dat Bekaert, Glaverbel, Tessenderlo, Union Minière gelukkig zijn met hun koers. Er zullen dus nog overnemers of buitenlandse institutionelen moeten komen die eerst hun huiswerk gemaakt hebben.In een tijd dat veel beleggers de aandelen de rug toekeren, zouden ze beter eens wat jaarrekeningen bestuderen van ondergewaardeerde holdings, portefeuillemaatschappijen of andere waarden als ze voor de eerste categorie allergisch zijn. Voor holdings en portefeuillemaatschappijen wordt aangenomen dat ze met een korting van 20 procent mogen noteren omwille van de kosten verbonden aan de werking van deze maatschappijen. Eigenaardig. We hebben eens voor de VFB Nieuwsbrief berekend dat veel van de genoemde waarden goedkoper beheerd worden dan de beveks en hier betaalt men geen hoge instapkosten of inschrijvingstaks. De gewone aankoopcommissie op de beurs volstaat. Toch betaalt men voor die beleggingsfondsen de volle pot. Waarom het allemaal moeilijk maken als het gemakkelijk kan? Misschien geeft het allemaal minder adrenaline, maar wellicht ook minder hartinfarcten. RVdE