Ondergrond Maes-Eelen en EMS in Schoten ernstig vervuild

ANTWERPEN (tijd) - De ondergrond van de intussen gesloten bedrijven Maes-Eelen en EMS in Schoten is zeer ernstig vervuild. Stalen uit de ondergrond van beide bedrijven langs het Albertkanaal tonen onder meer zeer hoge concentraties benzeen en tolueen aan. Dat zegt CVP-senator Paul Staes, die zich baseert op de bodemanalyses van het studiebureau Soresma. Het studiebureau waarschuwt 'dat de sterke verontreinigingen een verhoogd risico kunnen inhouden voor de volksgezondheid en het milieu.'De terreinen van Maes-Eelen en de Exploitatiemaatschappij Schoten (EMS) behoren tot de meest vervuilde sites van de 3.000 zwarte punten die de milieudienst OVAM heeft geteld in Vlaanderen. Beide bedrijven waren vroeger actief als afvalverwerkers en -behandelaars en hielden daarbij geen rekening met de impact van hun activiteiten op het milieu, ondanks het protest van milieuactivisten. 'Tot een goede tien jaar geleden was de leider van de oppositie in de gemeenteraad van Schoten de architect van Maes-Eelen. De burgemeester was de advocaat van het bedrijf', vertelt Staes.