Advertentie
Advertentie

Onderhandelingen bij GB eindigen in verwarring

(tijd) - De onderhandelingen over het herstruktureringsplan van distributieketen GB zijn in verwarring geëindigd. Een ontwerpakkoord dat gisterenmorgen in de vroege uurtjes werd voorgelegd door de sociaal bemiddelaar werd nog geen zes uur later door zowel de kristelijke bediendencentrale LBC als de federale minister van arbeid en tewerkstelling Miet Smet afgeschoten. De socialistische en liberale vakbonden hebben wel ingestemd om het ontwerp ter goedkeuring aan het personeel voor te leggen. Tegen uiterlijk 10 december verwacht de sociaal bemiddelaar het akkoord van de sociale partners. Federaal minister Miet Smet verwerpt het ontwerpakkoord omdat het een aantal onwettige maatregelen bevat (zie pagina 1). Vooral de invoering van het brugpensioen vanaf 50 jaar is onwettelijk volgens de minister. Het LBC verwerpt het voorstel om vier redenen: "Wij willen geen afdankingen, geen sluitingen van winkels noch ateliers, een verlenging van de werkzekerheid voor de duur van het plan en het behoud van loon- en werkvoorwaarden', stelt LBC-afgevaardigde Vander Elst. Dat het doel van een vermindering van het personeelsbestand met 4.600 eenheden behouden blijft, vindt het LBC moeilijk te slikken. "We vinden dat de vakbonden wat meer ambitie moeten tonen', stelt Vander Elst.