Onderhandelingen Fiat opgeschort

ROME (afp) - De vakbonden en de directie van Fiat hebben hun onderhandelingen over het industriële plan voor de autodivisie van het concern vrijdagnamiddag opgeschort. Het management zei in grote lijnen neen tegen de tegenvoorstellen die door de bonden waren geformuleerd.Fiat wil ongeveer 8.100 banen afbouwen en bijkomende inspanningen doen om de autodivisie uit het rood te halen. De vakbonden kwamen voor de dag met een aantal alternatieven. Zo stelden ze voor de tijdelijke werkloosheid volgens een soort van rotatiesysteem over een groter aantal personeelsleden te spreiden. Verder pleitten ze voor solidariteitscontracten die zouden resulteren in een daling van de werktijden en de lonen. De directie ging niet in op de voorstellen.Volgens de bonden moet de regering-Berlusconi een actievere rol spelen in het onderhandelingsproces. De Italiaanse minister van Industrie, Antonio Marzano, was vrijdag niet bij de gesprekken aanwezig. Het herstructureringsplan van Fiat krijgt nog altijd felle kritiek uit vakbondskringen. Bij de bonden is te horen dat Fiat van plan is slechts de helft van alle werknemers die tijdelijk werkloos worden weer aan te werven. Fiat wil 7.600 mensen tijdelijk werkloos maken.