Onderhandelingen Franstalig onderwijs in het slop

(belga) - Het gemeenschappelijk front van de Franstalige onderwijsbonden zal haar achterban raadplegen nadat onderhandelingen over een algemene baremaherziening een valse start namen. De onderwijsministers Lebrun en Di Rupo zegden door de indexmaatregelen van de federale regering niet te weten over hoeveel middelen ze kunnen beschikken. Daarom willen ze liever wachten vooraleer een sektorieel akkoord met de onderwijscentrales af te sluiten. Ze wezen er de vakbonden ook op dat de leerkrachten de jongste drie jaar een loonsverhoging van 6 procent hebben gekregen, waardoor hun barema's ver boven die van het openbaar ambt liggen.