Onderhandelingen nieuw cacao-akkoord boeken weinig vooruitgang

Somber gestemd verlieten afgelopen vrijdag delegaties van 45 cacaoproducerende en -konsumerende landen Genève. Twee weken praten in een derde onderhandelingsronde over een nieuw internationaal cacao-akkoord, gericht op hogere en stabiele cacaoprijzen, hadden weinig opgeleverd, en er gloort nauwelijks licht voor de volgende en vierde onderhandelingsronde eind februari 1993. De invloed van de Geneefse besprekingen op de termijnmarkten in Londen en New York was te verwaarlozen. De markten hadden toch al niets van het overleg verwacht. In Londen steeg de prijs van een ton cacao voor december over de gehele week met 9 pond (1,2 procent) naar 732, in New York met 10 dollar (1 procent) naar 998.