Onderhandelingen over herstructurering Bekaert Zwevegem van start

ZWEVEGEM (tijd) - Gisterenmorgen bogen de vakbonden en de directie van staaldraad- en staalkoordproducent Bekaert zich voor het eerst over het herstructureringsplan om de vestiging in Zwevegem opnieuw rendabel te maken. Het plan schrapt de eerder voorgestelde loonmatiging van 14 procent en garandeert de huidige 4.000 werknemers werkzekerheid tot het jaar 2000. In de plaats komen een rationeler gebruik van de bestaande middelen en kostenbesparingen.