Onderhandelingen over 'paarse' regering in Nederland schieten niet erg goed op

DEN HAAG (anp) - De onderhandelingen tussen de socialistische en liberale partijen over de vorming van een 'paarse' regering in Nederland worden harder. Vooral de sociaal-demokratische PvdA en de rechts-liberale VVD liggen met elkaar overhoop. Dat bleek gisteren uit uitlatingen van de fraktievoorzitters Wim Kok (PvdA) en Fritz Bolkestein (VVD) na afloop van een ontmoeting tussen beiden.Aanleiding voor de spanningen vormen berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit blijkt dat het onderhandelingspakket dat nu op tafel ligt niet beantwoordt aan de wensen van de PvdA en het VVD inzake werkgelegenheid, koopkracht en vermindering van het financieringstekort.