Advertentie
Advertentie

Onderhandelingen over privatisering Belgacom vatten aan

(tijd) - De ministerraad heeft de commissie voor de consolidatie van Belgacom opdracht gegeven om met de drie potentiële partners, Bell Atlantic/BT, PTT Telecom/Swiss Telecom en Ameritech, te onderhandelen over een deelname van 49,9 procent in de maatschappij. De commissie moet nu een minimumprijs vaststellen voor de aandelen, rekening houdend met de inspraak die de partner zal krijgen.De commissie mag haar onderhandelingen met de drie kandidaten per 1 augustus aanvatten. Als aanbeveling geeft de ministerraad mee dat de privé-partner een belang van 49,9 procent - de helft van de aandelen min één - zou verwerven. De nieuwe aandeelhouder zou een proportioneel stemrecht krijgen en een evenredig aantal mandaten in de raad van bestuur. Dit houdt in dat een wijziging van de wetgeving zich opdringt. De wet voorziet namelijk dat een partner met 25 procent of meer van de aandelen slechts 25 procent van de stemmen mag uitbrengen.