Ondernemend Europa had achterstand goed te maken

De Nederlander Jerome Mol - eigenlijk heet hij Jeroen, maar dat klinkt niet erg internationaal - heeft met een bescheiden deel van zijn fortuin, dat naar schatting rond de 25 miljoen euro (1 miljard frank) schommelt, een niet onaardige kasteelhoeve laten optrekken in Den Dolder, een boogscheut verwijderd van het Nederlandse koninklijke optrekje in Soestdijk. Mol kreeg zijn eerste aanval van ondernemerschap op 22-jarige leeftijd. Hij had aardrijkskunde en Franse letteren gestudeerd, en startte als hobby een eerste bedrijfje. Het werd pas echt ernstig in 1991, toen hij Prolin Software oprichtte met zijn vriend Roel de Hoop. Beide ondernemers surften hun weg op de golven van de economische hoogconjunctuur en verkochten hun softwarehuis in 1997 aan Hewlett-Packard voor 50 miljoen dollar (55 miljoen euro). Een duizelingwekkende meerwaarde in hooguit zes jaar tijd: het werkte aanstekelijk voor de toen 33-jarige man.Geen tijd om te rentenieren. Want na achttien maanden bij Hewlett-Packard, startte Mol in januari 1999 zijn derde bedrijf: het inmiddels in financiële nood verkerende glossy Nieuwe-Economietijdschrift Tornado-Insider. Het bedrijf, bedoeld als spreekbuis voor de meute van jonge internetondernemers, doet het zelf duidelijk minder goed dan het zijn lezers toewenst, en kostte Mol tot nu toe al 5,80 miljoen euro (233,97 miljoen frank). Het valt op dat Mol vandaag met geen woord over zijn Tornado-imperium rept. Toch zegt hij: Het idee was duidelijk. We hadden in ondernemend Europa een enorme achterstand tegenover de Verenigde Staten opgelopen, en ik wilde een platform aanbieden aan de Europese hightechondernemer. Mol was echter verstandig genoeg om er niet al zijn centen te stoppen. Dat merk je aan zijn huidige levensstijl: naast een meer dan fraai optrekje in het Nederlandse Den Dolder, waar hij zes maanden per jaar woont, leeft hij vier maanden per jaar in Silicon Valley de regio blijft voor hem het lichtende voorbeeld, hij raakt er nauwelijks over uitgepraat en twee maanden op zijn luxejacht, dat soms in de Bahamas en soms in de Middellandse Zee ligt. Succesrijk ondernemen blijft aanstekelijk.