Advertentie
Advertentie

Ondernemers kiezensteeds meer voor vennootschap

(tijd) - In 1999 zijn in ons land 23.804 nieuwe vennootschappen opgericht. Dat is het hoogste aantal sinds 1991. Maar tegelijk werden ruim 5.153 vennootschappen ontbonden en nog eens 5.707 vennootschappen failliet verklaard zodat de netto-aangroei 13.068 bedroeg. Het aantal nieuwe zelfstandige ondernemingen zakte daarentegen met bijna 24 procent tot 24.982. Het verschil tussen beide bedrijfsvormen is nog amper groter dan 1.000.