Ondernemersvertrouwen daalt flink in augustus

(tijd) - Het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus flink gedaald. De terugval was groter dan verwacht, waardoor de grote stijging van juli ongedaan werd gemaakt. Economen denken dat de Belgische conjunctuurcyclus ongeveer een piek heeft bereikt. Ze verlagen hun groeiprognoses voor volgend jaar, waardoor de groei in 2005 wellicht lager uitkomt dan in 2004.