Advertentie
Advertentie

Ondernemingen zullen opnieuw hun duit in het zakje moeten doen

(tijd) - "Ik begrijp best de vraag van de ondernemingen naar meer stabiliteit. Maar men zal bij het opstellen van een begroting nooit ontsnappen aan een verdeling van de nieuwe lasten tussen partikulieren, ondernemingen en overheid. De opstelling van de begroting '92 zal hierop geen uitzondering vormen. We zitten nu eenmaal met een grote rentelast, die nog jarenlang inspanningen zal vragen van iedereen.'