Advertentie
Advertentie

Ondernemingsraad akkoord met afvloeiingen bij LHSP in België

(tijd/belga) - In de ondernemingsraad van Lernout & Hauspie Speech Products werd donderdag een akkoord bereikt over een afvloeiingsregeling voor België. Het akkoord voorziet in begeleidende maatregelen bij het ontslag van 51 voltijdse werknemers en de stopzetting van 9 tijdelijke contracten, meldde LHSP.Het akkoord kwam er na een eerste informatie- en consultatieronde en na een referendum bij alle medewerkers in Ieper en Wemmel, die donderdagochtend het akkoord met 90 procent van de stemmen goedkeurden. De vertegenwoordigers van het personeel van L&H lieten zich bijstaan door de gewestelijke secretarissen van LBC en BBTK. Het akkoord werd eveneens gescreend door het college van commissarissen, aangesteld door de rechtbank in het kader van het gerechtelijk akkoord.Het plan omvat de oprichting van een tewerkstellingscel in het bedrijf om de ontslagen personeelsleden zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Ook wie blijft, wordt opgevangen.Het financiële deel van het plan omvat een ontslagregeling volgens de formule-Claeys met daarbij nog enkele bijkomende regelingen.Donderdag dook opnieuw het gerucht op als zou Philips interesse betonen in een overname van LHSP of van delen daarvan. Speculaties daarover staken weken geleden al de kop op. Tegenover de redactie verklaarde woordvoerder Ralph Preclik van Philips Speech Processing dat het dossier van LHSP weliswaar op de voet wordt gevolgd, maar dat er van interesse - laat staan van gesprekken - voorlopig geen sprake was. Dat standpunt herhaalde Philips-woordvoerder Pieter Schaffels donderdag. RDW/LVA