Ondernemingsraden in Duitsland

(tijd) - Duitsland telt 220.000 ondernemingsraadsleden en het gros voert dezer dagen campagne om te worden herkozen. De werkgevers dragen de kosten. Het onderzoeksinstituut IW in Keulen, dat door het bedrijfsleven wordt gesponsord, stelt dat de procedure in 2002 per lid van de ondernemingsraad gemiddeld 837 euro kostte aan stembiljetten, informatie en juridische bijstand.