Onderwijs en huisvesting centraal in Limburgse rekonversie

(tijd) - De inspanningen van de Vlaamse overheid voor de sociaal-ekonomische ontwikkeling van Limburg zullen de komende jaren gekoncentreerd worden rond onderwijs, sociale huisvesting en de sanering van mijnterreinen. Voor akties in die domeinen zal minstens 4,6 miljard frank uitgetrokken worden. Daarvoor worden de gelden aangesproken die ingevolge de versnelde sluiting van de Kempense Steenkoolmijnen terugvloeien naar de Vlaamse schatkist.