Onderwijs heeft positieve toekomstperspectieven nodig

Het onderwijs staakt en betoogt, en de aangekondigde benoemingsstop is niet meer dan een aanleiding. De Vlaamse regering plant een programmatiestop, schaalvergroting en financiële responsabilisering. Dat betekent een grondige hervorming van het onderwijs waarvan vooral de budgettaire doelstellingen zeer duidelijk zijn. Toch heeft het onderwijs sereniteit nodig en positieve toekomstperspectieven, en daarover gaat de staking.