Advertentie
Advertentie

Onderwijs ten dienste van markt of van maatschappij

(tijd) - De Vlaamse sociale partners en de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling overleggen deze week voor het eerst over de inhoud die de vakoverschrijdende eindterm 'ondernemingszin' moet krijgen. Dat die eindterm er komt, besliste de Vlaamse regering eind vorig jaar in het kader van de Ondernemingsconferentie. Maar over de concrete invulling ervan lopen de meningen uiteen. In essentie draait de discussie over de mate waarin het onderwijs niet alleen een maatschappelijk maar ook een economisch doel heeft.