Onderwijsbegroting met een derde gestegen

(belga) - Het onderwijsbudget is tussen 1988 en 1992 met een klein derde gestegen. Dit heeft onderwijsminister Luc Van den Bossche gisteren gezegd in de Vlaamse raad tijdens het begrotingsdebat. Volgens de minister is de toestand onhoudbaar. Er zal dan ook een financiële en pedagogische diskussie gevoerd moeten worden waarbij de kwaliteit en niet de werkgelegenheid centraal staat. Tijdens het debat stelden zowat alle frakties dat er de komende jaren fors bespaard zal moeten worden in het onderwijs. Het onderwijsbudget is goed voor zowat de helft van de totale Vlaamse begroting. Indien het onderwijsbeleid niet gewijzigd wordt, stevent het budget in het jaar 2000 af op een tekort van 45 tot 65 miljard fr.