Onderwijsbonden laten niet tornen aan statutaire verworvenheden

(belga/tijd) - De onderwijsvakbonden zijn niet bereid bij de hervorming van het secundair onderwijs enkele statutaire verworvenheden prijs te geven. Die boodschap aan minister Luc van den Bossche en de schoolbesturen gaf het gemeenschappelijk vakbondsfront woensdag mee op een persconferentie. De vakbonden doorbraken het stilzwijgen omdat naar hun zeggen de informele onderhandelingen tussen de overheid en de bonden over de hervormingsoperatie zijn afgerond. Volgens hen wil minister van Onderwijs Van den Bossche begin december een ontwerpdecreet aan de Vlaamse regering voorleggen.Bij de hervorming van het secundair onderwijs zullen de schoolbesturen een grotere autonomie krijgen, ook voor het personeelsbeleid. De onderwijsbonden vrezen dat dit enkele verworvenheden op de helling zal zetten. Zo zullen de besturen van de samenwerkingsverbanden (SV) tussen scholen alle vastbenoemden aan het werk moeten houden binnen een SV. Daarmee worden feitelijk de terbeschikkingstelling en reaffectatie afgeschaft, omdat er toch geen vastbenoemden meer boventallig kunnen worden, zeggen de bonden.