Onderwijsbonden vrezen Franstalige toestanden

(tijd/belga) - De kristelijke en socialistische onderwijsbonden vinden in het Vlaamse regeerakkoord veel goede punten, maar ze vragen zich af in hoeverre de Vlaamse regering de voornemens zal kunnen omzetten in het beleid.