Advertentie
Advertentie

Onderwijscommissie hervormt kine-opleiding en herschikt opleiding industrieel ingenieur

BRUSSEL (tijd) - Met acht stemmen voor (CVP en SP), drie tegen (Vlaams Blok en Agalev) en vier onthoudingen (VLD en VU) keurde de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement donderdag een ontwerpdecreet goed dat de opleiding kinesitherapie hervormt en de opleiding industrieel ingenieur aan de hogescholen herschikt. Minister van Onderwijs Luc van den Bossche stelde een beperking van de instroom van kine-studenten in het vooruitzicht. De oppositie betreurde dat de kans verkeken werd om een einde te maken aan de dubbele kine-opleiding, aan de hogescholen en de universiteiten.De hervorming van de kine-opleiding is nodig omdat een federale wet uit 1995 voor de toegang tot het beroep van kinesitherapeut een opleidingsduur van vier jaar voorschrijft. Aan de universiteiten duurt de opleiding al vier jaar, maar de hogescholen geven nog een driejarige opleiding.