Onderwijsfakturen uit verleden zullen nog jaren blijven opduiken

(tijd) - Volgens ramingen van het kabinet van vice-premier Moureaux zullen er nog minstens vier tot vijf begrotingsjaren nodig zijn om alle zogenaamde schulden uit het verleden inzake het onderwijs te regelen. Voor het franstalig onderwijs alleen cirkuleren er ramingen die gaan tot 15 miljard fr., "maar niemand weet het op miljarden na precies te becijferen', zo wordt eraan toegevoegd. De regeringstop overweegt het probleem nu door te schuiven naar een taalgemengde kommissie van experten.