Onderzoek gedrag para's in Somalië

(tijd) - Een kommissie heeft de incidenten onderzocht met Belgische para's in Somalië die door African Rights of door geïnterviewde soldaten werden gemeld. Minister Delcroix heeft de resultaten van het onderzoek meegedeeld aan het parlement. Daarbij ging het volgens de onderzoekers meestal om voorvallen die nadien sterk werden overdreven. Voor de geïsoleerde gevallen waar toch wandaden werden gepleegd werden maatregelen genomen door het kommando of door de militaire magistraat ter plaatse, zo zei Delcroix.