Onderzoek HIVA

Jongeren onderschatten vaak de band tussen opleiding en tewerkstellingsmogelijkheden. Hun strategie om aan werk te geraken, bestaat er in een ander werk te zoeken buiten de genoten opleiding, veeleer dan een andere studie- en beroepskeuze. Die keuze blijft veelal ingegeven door persoonlijke interesse, waarbij het klassieke rollenpatroon tussen mannen en vrouwen sterk doorweegt.