Advertentie
Advertentie

Onderzoek naar 'mol' bij APSD is bijna afgerond

(tijd) - Het Brusselse gerecht wachtte acht maanden op de uitlevering van de Nederlandse drugsbaron Robert Mink Kok. Hij zou de afnemer geweest zijn van de vertrouwelijke informatie die een spionerende ex-medewerker uit de politiecomputers van de Algemene Politiesteundienst (APSD) ontvreemdde. De Nederlander ontkende, en vijftien dagen na zijn uitlevering liet de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling de vermeende koper van de informatie tegen betaling van een borgsom van 200.000 frank vrij.Eind 1997 ontdekte het Brusselse gerecht dat Koen V. ultrageheime politie-informatie aan het drugsmilieu had doorgespeeld. De medewerker van de APSD werd door de Brusselse onderzoeksrechter Jeroen Burm aangehouden. Uit diverse verklaringen kon het gerecht achterhalen dat Robert Mink Kok één van de afnemers van de informatie zou geweest zijn. De Nederlander werd eind januari aan de Frans-Spaanse grens aangehouden en op 16 september uitgeleverd. Tijdens de verhoren ontkende de Nederlander zijn betrokkenheid bij deze zaak en hij werd op 2 oktober door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten. Hij moest wel een borgsom van 200.000 frank betalen.