Onderzoek naar sociale fraude bij witte pompen

(tijd) - De Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen liet de federale politie gisteren 140 huiszoekingen uitvoeren bij zogenaamde witte pompen uitvoeren. Van Espen onderzoekt al sinds 1992 de financiële wandel van de diverse firmas die benzine- en olieproducten aan zeer lage prijzen op de markt brengen. De stations worden in veel gevallen uitgebaat door Pakistani. Tijdens zijn onderzoek ontdekte de Brusselse financiële rechter dat de firmas via een systeem van bedrijfjes die mekaar in snel tempo opvolgden de belastingen ontdoken.Tijdens het financiële onderzoek ontdekten de speurders ook aanwijzingen dat firmas die Pakistani in de witte pompen plaatsten de sociale wetgeving overtraden. Deze aanwijzingen werden aan de sociale inspectie doorgegeven en het arbeidsauditoraat startte een afzonderlijk onderzoek. In dit dossier werden gisteren door de speurders van de Brusselse financiële sectie van de federale politie huiszoekingen doorgevoerd. Alle uitbaters werden verhoord en tien personen werden voor verhoor meegenomen. De speurders zochten onder meer naar de loonvoorwaarden van de uitbater van de benzinestations, gingen ook na of er schijnzelfstandigen aan het werk waren en namen de boekhoudingen mee voor analyse. De speurders hadden ook oog voor aanwijzingen dat er in dit dossier sprake is van mensenhandel, maar het Brusselse parket werd gisteren door het arbeidsauditoraat niet betrokken bij het onderzoek. SV