Onderzoek naar uitwisseling informatie spaarrente

BRUSSEL (tijd) - De EG-ministers van financiën hebben de Europese kommissie gisteren gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken de twee stelsels tot belasting van de spaarinkomsten met mekaar te verzoenen. Zo'n kombinatie kan tot een uitwisseling van inlichtingen over de spaarinkomsten tussen de EG-lidstaten leiden. In de EG-landen bestaan twee stelsels om de spaarinkomsten te belasten: de bronheffing en de automatische informatie van de fiskus door de financiële instellingen. De Europese kommissie moet nu uitzoeken of een kombinatie van beide stelsels op grond van een aantal algemene beginselen mogelijk is. Volgens die beginselen zouden bilaterale konventies tussen de lidstaten van kracht blijven als ze in een bronheffing van ten minste 15 procent voorzien, of in een afdoende informatie van de belastingadministratie van het land waar de belastingplichtige resideert. Lidstaten waar de automatische melding bestaat, blijven dit stelsel voor hun residenten toepassen. Ze kunnen het ook uitbreiden tot de spaarrente die door residenten van andere lidstaten geïnd wordt. In dit geval moeten ze de identiteit van de begunstigde en het bedrag van de gestorte rente aan de belastingadministratie van het land van de begunstigde meedelen.