Advertentie
Advertentie

Onderzoek naarbelangenneming Noël Slangen

(tijd) - Het Brusselse parket doet een onderzoek naar belangenneming van Noël Slangen, de communicatieadviseur van premier Verhofstadt (VLD). De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), deelde dat in de kamercommissie Justitie mee. Vlaams Blok-kamerlid Gerolf Annemans had de feiten aan het parket gemeld. Het betreft een bijna-gunning van een overheidsoverdacht aan het bedrijf van de communicatieadviseur.