Onderzoek reisgedrag ondernemingen

IATA, de mondiale vereniging van luchtvaartmaatschappijen, heeft zijn jaarlijkse enquête naar het reisgedrag van zakenlui klaar. Meer dan 1.000 businessmensen die regelmatig intercontinentaal vliegen, werden ondervraagd. Deze keer hield IATA een extra rondvraag na de gebeurtenissen van 11 september vorig jaar. Daaruit bleek dat nog maar 10 procent gelooft dat het reisbudget van de onderneming verder zou stijgen, tegenover nog 32 procent in juli van 2001. Ruim een derde of 36 procent is ervan overtuigd dat het budget zou dalen tegenover 9 procent in juli 2001. Maar men is toch optimistisch voor de toekomst, want 57 procent gelooft dat de toestand binnen zes maanden weer normaal wordt. Een kwart van de ondervraagden denkt dat het een jaar zal duren. Wie de volledige studie wil, kan ze aanvragen op air@iata.org.