Onderzoek Zuidpoolijs zet broeikastheorieop haar kop

(tijd) - Niet de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer doet de temperatuur op aarde stijgen, maar de temperatuurstijging doet integendeel de concentratie van broeikasgassen toenemen. Dat beweren wetenschappers na onderzoek van de honderdduizenden jaren oude ijslaag onder de Russische Zuidpoolbasis Vostok. Ze keren daarmee het oorzakelijk verband in de theorie over de opwarming van de aarde om.